Forum

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


  • MemBer
KoolCu
MemBer


Kiểu 1


[code]<div class="main">
<!-- BEGIN catrow -->
<!-- BEGIN tablehead -->
<div class="main-head">
<div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
</div>
<div class="main-content">
<table cellspacing="0" class="table">
<thead>
<tr>
<th class="tcl">{L_FORUM}</th>
<th class="tc2">{L_TOPICS}</th>

<th class="tcr">{L_LASTPOST}</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="statused">
<!-- END tablehead -->

<!-- BEGIN forumrow -->
<tr>
<td class="tcl" style="padding-right: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_RIGHT}; padding-left: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_LEFT};">
<span class="status" style="margin-right: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON}; margin-left: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON};">
<img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
</span>
<h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
<br />
{catrow.forumrow.FORUM_DESC}
<!-- BEGIN switch_moderators_links -->
<br />
{catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
<!-- END switch_moderators_links -->
{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
<strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
</td>
<td class="tc2">{catrow.forumrow.TOPICS} topics <br>{catrow.forumrow.POSTS} replies</td>

<td class="tcr">
<div class="avs"><span>
<!-- BEGIN switch_topic_title -->
<a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
<!-- END switch_topic_title -->
{catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
</span></div>
</td>
</tr>
<!-- END forumrow -->

<!-- BEGIN tablefoot -->
</tbody>
</table>
</div>
<!-- END tablefoot -->
<!-- END catrow -->
</div>

<style>.avs a.inx img {
float: left;
width: 40px;
height: 40px;
padding: 1px;
border: 1px solid #DDD;
margin: 0 5px;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 3px rgba(50, 50, 50, 0.75);
-moz-box-shadow: 0px 0px 3px rgba(50, 50, 50, 0.75);
box-shadow: 0px 0px 3px rgba(50, 50, 50, 0.75);
}
</style>

<script>
$(document).on('ready', function() {
$('.avs').each(function () {
var touser = $(this).children('span').children('strong').children('a').attr('href');
$(this).prepend('<a href="' + touser + '" class="inx"><img src="https://i.servimg.com/u/f34/16/54/26/99/female10.png" alt="нет аватара" /></a>');
$(this).children('a').load(touser + ' div.main-content.clearfix.center img:eq(0)');
});
});
</script>
<!-- BEGIN switch_on_index -->
<div class="main-box clearfix">
<ul>
<li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
<li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
<li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
</ul>
<!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
<p class="right">
<a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
</p>
<!-- END switch_delete_cookies -->
</div>
<!-- END switch_on_index -->[code]Kiểu 2:


[code]<div class="main">
<!-- BEGIN catrow -->
<!-- BEGIN tablehead -->
<div class="main-head">
<div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
</div>
<div class="main-content">
<table cellspacing="0" class="table">
<thead>
<tr>
<th class="tcl">{L_FORUM}</th>


<th class="tcr">{L_LASTPOST}</th>

</tr>
</thead>
<tbody class="statused">
<!-- END tablehead -->

<!-- BEGIN forumrow -->
<tr>
<td class="tcl" style="padding-right: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_RIGHT}; padding-left: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_LEFT};">
<span class="status" style="margin-right: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON}; margin-left: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON};">
<img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
</span>
<h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
<br />

{catrow.forumrow.FORUM_DESC}<br>
<strong>{catrow.forumrow.TOPICS} Chủ đề | {catrow.forumrow.POSTS} nhận xét</strong>
<!-- BEGIN switch_moderators_links -->
<br />
{catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
<!-- END switch_moderators_links -->
{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
<strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
</td><td class="tcr">
<span> <div id="forums-stats">
<!-- BEGIN switch_topic_title -->
<a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
<!-- END switch_topic_title -->
{catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
</span></div>
</td>
</tr>
<!-- END forumrow -->

<!-- BEGIN tablefoot -->
</tbody>
</table>
</div>
<!-- END tablefoot -->
<!-- END catrow -->
</div>

<!-- BEGIN switch_on_index -->
<div class="main-box clearfix">
<ul>
<li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
<li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
<li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
</ul>
<!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
<p class="right">
<a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
</p>
<!-- END switch_delete_cookies -->
</div>
<!-- END switch_on_index -->


<style>/* Avatar in index */
.avatar-index {float: left;}
.avatar-index img {width: 40px;height: 40px;background: #F4F4F4;border: 1px solid #DDD;margin: 0 5px;padding: 1px;}
.avatar-index img:hover {border: 1px dashed #CCC;}
</style>

<script>
$(document).ready(function(){var Copyrights="©Copyright by giObanii. ©Copyright by toxigeek.com. All Rights Reserved.";$('.statused .tdtopics').each(function(s){$(this).prepend('<div id="avatar-subforo'+s+'" class="avatar-index avatar-subforo"><div>');var b=this.getElementsByTagName('a')[1].href;$('#avatar-subforo'+s).load(b+' .module .main-content.clearfix.center:eq(0) img:eq(0)')});$('.statused .tcr').each(function(i){$(this).prepend('<div id="avatar-index'+i+'" class="avatar-index"><div>');var a=this.getElementsByTagName('a')[1].href;$('#avatar-index'+i).load(a+' .module .main-content.clearfix.center:eq(0) img:eq(0)')})});

</script>[code]

Xem lý lịch thành viên

  • Điều Hành Forum
Đào Huy Hoàng
Điều Hành Forum


khong bit dang code ak

Xem lý lịch thành viên

  • MemBer
ailavip
MemBer


cái này thì tìm ngu lkun

Xem lý lịch thành viên

  • Điều Hành Forum
Đào Huy Hoàng
Điều Hành Forum


No

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết