Forum

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


  • MemBer
avatar
MemBer


Kiểu 1


[code]<div class="main">
<!-- BEGIN catrow -->
<!-- BEGIN tablehead -->
<div class="main-head">
<div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
</div>
<div class="main-content">
<table cellspacing="0" class="table">
<thead>
<tr>
<th class="tcl">{L_FORUM}</th>
<th class="tc2">{L_TOPICS}</th>

<th class="tcr">{L_LASTPOST}</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="statused">
<!-- END tablehead -->

<!-- BEGIN forumrow -->
<tr>
<td class="tcl" style="padding-right: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_RIGHT}; padding-left: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_LEFT};">
<span class="status" style="margin-right: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON}; margin-left: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON};">
<img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
</span>
<h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
<br />
{catrow.forumrow.FORUM_DESC}
<!-- BEGIN switch_moderators_links -->
<br />
{catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
<!-- END switch_moderators_links -->
{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
<strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
</td>
<td class="tc2">{catrow.forumrow.TOPICS} topics <br>{catrow.forumrow.POSTS} replies</td>

<td class="tcr">
<div class="avs"><span>
<!-- BEGIN switch_topic_title -->
<a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
<!-- END switch_topic_title -->
{catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
</span></div>
</td>
</tr>
<!-- END forumrow -->

<!-- BEGIN tablefoot -->
</tbody>
</table>
</div>
<!-- END tablefoot -->
<!-- END catrow -->
</div>

<style>.avs a.inx img {
float: left;
width: 40px;
height: 40px;
padding: 1px;
border: 1px solid #DDD;
margin: 0 5px;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 3px rgba(50, 50, 50, 0.75);
-moz-box-shadow: 0px 0px 3px rgba(50, 50, 50, 0.75);
box-shadow: 0px 0px 3px rgba(50, 50, 50, 0.75);
}
</style>

<script>
$(document).on('ready', function() {
$('.avs').each(function () {
var touser = $(this).children('span').children('strong').children('a').attr('href');
$(this).prepend('<a href="' + touser + '" class="inx"><img src="https://i.servimg.com/u/f34/16/54/26/99/female10.png" alt="нет аватара" /></a>');
$(this).children('a').load(touser + ' div.main-content.clearfix.center img:eq(0)');
});
});
</script>
<!-- BEGIN switch_on_index -->
<div class="main-box clearfix">
<ul>
<li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
<li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
<li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
</ul>
<!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
<p class="right">
<a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
</p>
<!-- END switch_delete_cookies -->
</div>
<!-- END switch_on_index -->[code]Kiểu 2:


[code]<div class="main">
<!-- BEGIN catrow -->
<!-- BEGIN tablehead -->
<div class="main-head">
<div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
</div>
<div class="main-content">
<table cellspacing="0" class="table">
<thead>
<tr>
<th class="tcl">{L_FORUM}</th>


<th class="tcr">{L_LASTPOST}</th>

</tr>
</thead>
<tbody class="statused">
<!-- END tablehead -->

<!-- BEGIN forumrow -->
<tr>
<td class="tcl" style="padding-right: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_RIGHT}; padding-left: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_LEFT};">
<span class="status" style="margin-right: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON}; margin-left: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON};">
<img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
</span>
<h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
<br />

{catrow.forumrow.FORUM_DESC}<br>
<strong>{catrow.forumrow.TOPICS} Chủ đề | {catrow.forumrow.POSTS} nhận xét</strong>
<!-- BEGIN switch_moderators_links -->
<br />
{catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
<!-- END switch_moderators_links -->
{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
<strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
</td><td class="tcr">
<span> <div id="forums-stats">
<!-- BEGIN switch_topic_title -->
<a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
<!-- END switch_topic_title -->
{catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
</span></div>
</td>
</tr>
<!-- END forumrow -->

<!-- BEGIN tablefoot -->
</tbody>
</table>
</div>
<!-- END tablefoot -->
<!-- END catrow -->
</div>

<!-- BEGIN switch_on_index -->
<div class="main-box clearfix">
<ul>
<li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
<li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
<li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
</ul>
<!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
<p class="right">
<a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
</p>
<!-- END switch_delete_cookies -->
</div>
<!-- END switch_on_index -->


<style>/* Avatar in index */
.avatar-index {float: left;}
.avatar-index img {width: 40px;height: 40px;background: #F4F4F4;border: 1px solid #DDD;margin: 0 5px;padding: 1px;}
.avatar-index img:hover {border: 1px dashed #CCC;}
</style>

<script>
$(document).ready(function(){var Copyrights="©Copyright by giObanii. ©Copyright by toxigeek.com. All Rights Reserved.";$('.statused .tdtopics').each(function(s){$(this).prepend('<div id="avatar-subforo'+s+'" class="avatar-index avatar-subforo"><div>');var b=this.getElementsByTagName('a')[1].href;$('#avatar-subforo'+s).load(b+' .module .main-content.clearfix.center:eq(0) img:eq(0)')});$('.statused .tcr').each(function(i){$(this).prepend('<div id="avatar-index'+i+'" class="avatar-index"><div>');var a=this.getElementsByTagName('a')[1].href;$('#avatar-index'+i).load(a+' .module .main-content.clearfix.center:eq(0) img:eq(0)')})});

</script>[code]

Xem lý lịch thành viên

  • Điều Hành Forum
avatar
Điều Hành Forum


khong bit dang code ak

Xem lý lịch thành viên

  • MemBer
avatar
MemBer


cái này thì tìm ngu lkun

Xem lý lịch thành viên

  • Điều Hành Forum
avatar
Điều Hành Forum


No

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết