Forum

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


 • Điều Hành Forum
Đào Huy Hoàng
Điều Hành Forum


Bước 1: ACP - Ganeral - Forum - Categories and forums
Click vào nút Add [You must be registered and logged in to see this image.] để tạo một chuyên mục mới để lưu hóa đơn mua Item.

 • Choose the kind of forum you want : forum
 • Forum name : Hóa đơn mua Item Avatar anime

Sau khi tạo xong chuyên mục, bạn ghi nhớ số thự tự chuyên mục đó để thực hiện các bước tiếp theo. Ví dụ link của Fmvi là [You must be registered and logged in to see this link.] thì số thứ tự là 30.

Bước 2: ACP - Users & Groups - Users - Profiles - Profile fields
Click vào nút Add [You must be registered and logged in to see this image.] để tạo khung dữ liệu cho avatar.

 • Type : Text field
 • Name : avatar-dulieu
 • Necessarily filled ? : No
 • Display : Messages
 • Display type : Text
 • Who can modify the profile field value ? : Moderators & Member himself
 • Display this field for users that are at least : Guests

Sau khi làm xong bước này, các bạn vào trang chỉnh sửa Profile ( Ví dụ FMvi: [You must be registered and logged in to see this link.] ). Tìm id của input avatar-dulieu bằng cách:
Cách 1: Tìm id bằng các view mã nguồn (Ctrl+U) và tìm avatar-dulieu (Ctrl+F)
Nó sẽ có dạng như sau
Code:

<span
 style="color:#000000;">avatar-dulieu</span>:
</span></td><td class="gensmall row2"><input
type="text" class="post" id="profile_field_13_1"
name="profile_field_13_1" style="width:250px" value="" />


 • Cách 2: Dùng firebug cho Firefox (add-on) với chức năng Thăm dò phần tử hoặc chức năng Kiểm tra phần tử của Chrome hoặc Kiểm tra thành phần của Opera trong menu chuột phải.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this image.]

Bạn ghi nhớ dòng chữ đằng sau id=" như ở ví dụ trên là profile_field_13_1 để thực hiện các bước tiếp theo.

Bước 3: ACP - Display - Templates - Ganeral - viewtopic_body
Bước
này sẽ sửa templates của forum, vì thế các bạn cần cẩn thục lưu lại
code gốc trước khi thao tác. Tìm đoạn code sau ( Ctrl+F ):
Code:

{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}

Thay đoạn code trên bằng:
Code:

<div id="baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none">
  <!-- BEGIN profile_field -->
  <span class="fmviShopauto">
      {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
  </span>
  <!-- END profile_field -->
</div>
<div class="bvavatar">
  {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
</div>
<script>
$(function() {
  if ($("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains('avatar-dulieu')").text().length > 25) {
 
    $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").html('<object
width="125" height="180" type="application/x-shockwave-flash"
data="http://my.go.vn/swf/avatar2.swf" id="avatar_flash_object"
style="visibility: visible;"><param name="flashvars"
value="itempath=http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/&amp;browser=Other&amp;itemlist='
 + $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}
span.fmviShopauto:contains('avatar-dulieu')").text().slice($("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}
 
span.fmviShopauto:contains('avatar-dulieu')").text().indexOf("dulieu")
 + 8) + '"></object>').show().next().remove();
  };
});
</script>

Cũng trong viewtopic_body, các bạn tìm đoạn:
Code:
 <!-- BEGIN profile_field -->
{postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
<!-- END profile_field -->

... và thay nó bằng:
Code:

<!-- BEGIN profile_field -->
<div class="fmviPro5">
  {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
</div>
<!-- END profile_field -->

Đến bước này, các bạn có thể kiểm tra xem mình đã làm đúng chưa bằng cách vào trang chỉnh sửa Profile ( Ví dụ FMvi: [You must be registered and logged in to see this link.] ). Nhập dòng code sau vào input avatar-dulieu:

Code:

57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442

Sau đó bạn mở bài viết của mình lên, nếu Avatar của bạn chuyển thành Avatar anime là thành công.

Bước 4: ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - Javascript codes management
Click vào nút [You must be registered and logged in to see this image.] Create a new javascript, để tạo file javascript nhằm xóa input avatar-dulieu đi, và thành viên sẽ không thể chỉnh sửa nó nữa.

 • Title * : Xóa input dữ liệu Avatar Anime
 • Placement : In all the pages
 • Javascript Code * :

  • punBB:
  </li>
Code:

  $(function () {
  $("img[src$=/.gif], .frm-set dl:contains('avatar-dulieu'), .fmviPro5:contains('avatar-dulieu')").remove();
});

phpBB2:
Code:
$(function () {
  if (location.pathname === "/profile") {
      $("td.row1:contains('avatar-dulieu')").parent().remove();
  };
  $("img[src$=/.gif], .fmviPro5:contains('avatar-dulieu')").remove();
});


Lưu ý: Để sử dụng Javascript codes management bạn phải cập nhật Templates: [You must be registered and logged in to see this link.]

Xem lý lịch thành viên

 • Điều Hành Forum
Đào Huy Hoàng
Điều Hành Forum


Bước 5: ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - HTML pages management
Tạo 8 trang HTML để làm nguồn lấy dữ liệu cho shop, các bạn Click vào liên kết để lấy code và cho vào HTML source nhé:


 • Trang HTML 1

  </li>
 • Trang HTML 2

  • Title * : Item mắt kính
  • HTML source * : [You must be registered and logged in to see this link.]

  </li>
 • Trang HTML 3

  • Title * : Item trang sức
  • HTML source * : [You must be registered and logged in to see this link.]

  </li>
 • Trang HTML 4

  • Title * : Item kiểu tóc
  • HTML source * : [You must be registered and logged in to see this link.]

  </li>
 • Trang HTML 5

  </li>
 • Trang HTML 6

  </li>
 • Trang HTML 7

  • Title * : Item thú cưng
  • HTML source * : [You must be registered and logged in to see this link.]

  </li>
 • Trang HTML 8

  • Title * : Item phông nền
  • HTML source * : [You must be registered and logged in to see this link.]
  </li>


Bước 6: ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - HTML pages management
Bước này là bước tạo Shop, mình tạm đưa code gốc của [You must be registered and logged in to see this link.] và sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa nó trong bước tiếp theo.


 • Do you wish to use your forum header and footer ?: Yes
 • Title * : Shop avatar anime
 • HTML source * :
Code:

<style type="text/css">
  .ItemFMvilist { width: 480px; overflow: hidden; margin: 0px 5px 0px -20px
  !important; } .ItemFMvilist li { position:relative; float:left; margin:5px;
  list-style-type: none; height: 110px; margin-right: 2px; width: 88px; }
  .ItemFMvilist li img { background-color: #FFFFFF; height: 90px; margin:
 
  13px 0 1px 2px; width: 74px; } .ItemFMvilist li:hover { background:
url("http://static.gox.vn/media/avatar/images/khung_img_hov.gif")
  no-repeat scroll 0 0 transparent; cursor: pointer; } .ItemFMvilist li img:hover{
  background: none repeat scroll 0 0 transparent; } td#tditemshop { position:relative;
  float:left; margin:5px; list-style-type: none; width:520px; height: 365px;
  overflow: auto; display:block; padding: 0 10px; } #menushop span{ padding:0
  9px; } #menushop span:hover{ cursor: pointer; }
</style>
<input type="hidden" value="" name="Phong">
<input type="hidden" value="" name="Toc">
<input type="hidden" value="" name="Kinh">
<input type="hidden" value="" name="Suc">
<input type="hidden" value="" name="Ao">
<input type="hidden" value="" name="Quan">
<input type="hidden" value="" name="Thu">
<input type="hidden" value="" name="Canh">
<input type="hidden" value="" name="mPhong">
<input type="hidden" value="" name="mToc">
<input type="hidden" value="" name="mKinh">
<input type="hidden" value="" name="mSuc">
<input type="hidden" value="" name="mAo">
<input type="hidden" value="" name="mQuan">
<input type="hidden" value="" name="mThu">
<input type="hidden" value="" name="mCanh">
<table align="center" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0" width="650"
class="tborder" style="background: white url(http://www.s2u.vn/template/S2u-NewStyle/images/stripe.gif) repeat top right;">
  <tbody>
      <tr>
        <td height="30" colspan="2" class="tcat">
            <div id="menushop" style="display:block; padding: 0 20px">
              <span id="h323-canh">
                  Cánh
              </span>
              <span id="h324-mat-kinh">
                  Mắt kính
              </span>
              <span id="h325-trang-suc">
                  Trang sức
              </span>
              <span id="h326-kieu-toc">
                  Kiểu tóc
              </span>
              <span id="h327-ao">
                  Áo
              </span>
              <span id="h328-quan">
                  Quần
              </span>
              <span id="h329-thu-cung">
                  Thú cưng
              </span>
              <span id="h330-phong-nen">
                  Phông nền
              </span>
 
              <img id="clickLoad" style="float:right; display:none;"
src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/946D73AB7E9F949624C2BF756D1ED794.gif"
              alt="Loading">
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td align="center" width="240px" valign="middle" style="padding: 5px">
 
          <table style="background: white
url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/bg_pos10.gif) bottom;
color: #333333;  border: 1px dotted #CFD3D5; border-radius: 5px;
padding: 0px; box-shadow: 1px 1px 2px #999999;"
            width="100%" focellspacing="1" cellpadding="0" border="0" width="100%"
            class="tborder">
              <tbody>
                  <tr>
                    <td>
                        <table width="100%" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0" style="background: white url(http://www.s2u.vn/template/S2u-NewStyle/images/stripe.gif) repeat top right;"
                        class="tborder">
                          <tbody>
                              <tr>
                                <td colspan="4">
 
                                  <p align="center" style="padding:
5px; background: #CCCCCC; text-shadow: 0 0 0.2em #8877FF, 0 0 0.2em
#8877FF, 0 0 0.2em #8877FF;">
                                      Xem trước Avatar
                                    </p>
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td class="itemGovn" id="fmviKinh">
 
                                  <img
src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/0AAF8C2E839062CF37F90DB627C26F60.png">
                                </td>
                                <td class="itemGovn" id="fmviSuc">
 
                                  <img
src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/FF6AE7113FEA5DEB34337DFE6E9E9690.png">
                                </td>
                                <td class="itemGovn" id="fmviToc">
 
                                  <img
src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/B6E50E28FDFE285D68F1AF64195B2F44.png">
                                </td>
                                <td class="itemGovn" id="fmviAo">
 
                                  <img
src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/CB89140C8E60B214662B83702375A422.png">
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td colspan="3" rowspan="4">
                                    <div align="center" id="showAvatar">
 
                                      <img
src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/D8A80E07581C3428B2C31C49CDFAB21E.png">
                                    </div>
                                </td>
                                <td class="itemGovn" id="fmviQuan">
 
                                  <img
src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/32F4253CA9FD07991438298115ACE525.png">
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td class="itemGovn" id="fmviThu">
 
                                  <img
src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/74F6B82D755679B3C53211B431DBD561.png">
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td class="itemGovn" id="fmviPhong">
 
                                  <img
src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/F6B3ABA6B32EC2677B9254CAA20DA7A6.png">
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td class="itemGovn" id="fmviCanh">
 
                                  <img
src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/0A0E086E08B9DE3C52377B13217F9DD8.png">
                                </td>
                              </tr>
                          </tbody>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td width="240px" valign="middle" height="10px">
                        <span style="color:blue; font-weight: bold; padding: 2px 10px">
                          Xin chào:
                        </span>
                        <span id="nickthanhvien9x">
 
                          <img height="12" alt="Loading..."
src="http://static.gox.vn/media/homepage/images/awaiting.gif">
                        </span>
                        <br/>
                        <span style="color:red; font-weight: bold; padding: 2px 2px 2px 10px">
                          Tài khoản:
                        </span>
                        <span id="pointthanhvien9x">
 
                          <img height="12" alt="Loading..."
src="http://static.gox.vn/media/homepage/images/awaiting.gif">
                        </span>
                        <br/>
                        <span style="color:green; font-weight: bold; padding: 2px 13px 2px 10px">
                          Giới tính:
                        </span>
                        <span id="sexthanhvien9x">
 
                          <img height="12" alt="Loading..."
src="http://static.gox.vn/media/homepage/images/awaiting.gif">
                        </span>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
            </table>
        </td>
 
        <td rowspan="2" style="background: white
url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/title_10.jpg) repeat;
border: 1px dotted #CFD3D5; border-radius: 5px; padding: 0px;
box-shadow: 1px 1px 2px #999999;"
        width="100%" focellspacing="1" cellpadding="0" border="0" width="100%"
        class="tborder" id="tditemshop" class="gensmall row2">
            <ul class="ItemFMvilist">
            </ul>
            <br>
            <span class="gensmall">
            </span>
        </td>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
</table>
<br/>
<table id="muahang" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0" width="100%"
class="tborder">
  <tbody>
      <tr>
        <td align="center" height="28" colspan="2" class="catBottom">
            <span id="tipchokhach" style="margin: auto; text-align: center; width: 100%;">
              <font color="red">
                  <strong>
                    Hướng dẫn
                  </strong>
              </font>
              :
              <i>
                  <font face="Georgia">
                    <font color="#FFF">
                        Hãy lựa chọn
                        <font color="green">
                          <strong>
                              Items
                          </strong>
                        </font>
                        cho Avatar của bạn.
                    </font>
                  </font>
              </i>
              <img title="hihi" src="http://r20.imgfast.net/users/2012/10/88/45/smiles/3515602148.gif"
              alt="hihi" longdesc="135">
            </span>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
</table>
<iframe name="shopAuto" height="0px" width="0px" frameborder="0">
</iframe>
<div id="userdata" style="display:none">
</div>
<form id="hoadon" enctype="multipart/form-data" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0)"
name="post" method="post" action="/post">
  <table style="display:none" id="layhoadon" cellspacing="1" cellpadding="0"
  border="0" width="100%" class="tborder">
      <tbody>
        <tr>
            <td align="center" height="28" colspan="2" class="catBottom">
              <input type="hidden" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}"
              tabindex="2" maxlength="255" size="45" value="" name="subject" class="post">
              <input type="hidden" onselect="storeCaret(this)" name="message" onkeyup="storeCaret(this)"
              onclick="storeCaret(this)" class="post" id="text_editor_textarea">
              <input type="hidden" value="0" name="lt">
              <input type="hidden" value="newtopic" name="mode">
              <input type="hidden" value="41" name="f">
 
              <input type="submit" value="Lấy hóa đơn"
class="mainoption"
onclick="set_solved(this.form.elements['subject'],'»')"
              name="post" tabindex="6" accesskey="s">
            </td>
        </tr>
        <tbody>
  </table>
</form>
<br/>
<br/>
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
 
  <table style="background:#FFF
url('http://i43.servimg.com/u/f43/15/83/61/45/bg10.png') repeat; border:
 0px solid black; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 1px 1px
 2px #999999;"
  width="100%" focellspacing="1" cellpadding="0" border="0" width="100%"
  class="tborder">
      <tr>
        <td width="100%" align="left">
            Powered by phpBB®️ Version 2.0
            <br>
            Copyright ©️2000 - 2011, GNU General Public License
        </td>
        <td width="300" align="right" style="display:inline; float: right;">
            Shop avatar©️
            <a href="http://www.FMvi.org">
<span style="color:blue"><strong>FMvi</strong></span>
-
<span style="color:green"><strong>Group</strong></span>

</a>
            <br>
            Written by
            <a href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=battuvuong">
<span style="color:red"><strong>baivong™️</strong></span>
</a>
        </td>
      </tr>
  </table>
</font>
<br>
<br>
<div
 id="h323-canh" valign="middle" style="display: block; background: none
repeat scroll 0 0 #000000; height: 100%; position: fixed; width: 100%;
left: 0; overflow: hidden; top: 0; z-index: 99;opacity: 0.9;">
</div>
<script>
var wxemthu = jQuery(window).width() / 2 - 64;
var hxemthu = jQuery(window).height() / 2 - 64;

jQuery("div#h323-canh").html('<img
 style="display: block; background: none; position: fixed; width: 128px;
 left: ' + wxemthu + 'px; overflow: hidden; top: ' + hxemthu + 'px;
z-index: 9999;" alt="Loading..."
src="http://farm04.go.vn/photo/data/20110929/10798851/D1CEC9EB2F2FC491DFCC19DCBE05C64E.gif">');

jQuery('#nickthanhvien9x').load('/popup_help.forum?l=miscvars&i=mes_txt a[href*="/profile.forum?mode=viewprofile"]:last', {
  limit: 25
}, function() {
  var khachmuafmvi = jQuery('#nickthanhvien9x a').attr('href');
  if (jQuery("#nickthanhvien9x").text() === "Anonymous") {
 
    jQuery("#menushop").html('<strong>Bạn không có quyền truy cập
 trang này!</strong><font face="Comic Sans
Ms"><strong> Vui lòng <a
href="/login?redirect=/h24-Shop-Avatar-Anime" rel="nofollow">Đăng
Nhập</a> hoặc <a href="/register" rel="nofollow">Đăng
ký</a>.</strong></font>');
      self.location = "/login?redirect=/h24-Shop-Avatar-Anime";
  };
  jQuery('#pointthanhvien9x').load(khachmuafmvi + ' #field_id-13 .field_uneditable', {
      limit: 25
  }, function() {
      jQuery('#pointthanhvien9x').text(jQuery(this).text());

      jQuery('#sexthanhvien9x').load(khachmuafmvi + ' #field_id-7 .field_uneditable img', {
        limit: 25
      }, function() {

        jQuery("#userdata").load("/profile?mode=editprofile form#register", {
            limit: 25
        }, function() {

            jQuery("#register").attr("target", "shopAuto");

 
          jQuery("div#h323-canh").html('<img style="display: block;
background: none; height: 128px; position: fixed; width: 128px; left: ' +
 wxemthu + 'px; overflow: hidden; top: ' + hxemthu + 'px; z-index:
9999;" src="http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/shopic10.png"
/>');

            var listItem = jQuery("#profile_field_13_3").val();
            jQuery("input[name='Phong']").val(listItem.slice(listItem.indexOf("57,"), listItem.indexOf("57,") + 9));
            jQuery("input[name='Canh']").val(listItem.slice(listItem.indexOf("47,"), listItem.indexOf("47,") + 9));
            jQuery("input[name='Quan']").val(listItem.slice(listItem.indexOf("50,"), listItem.indexOf("50,") + 9));
            jQuery("input[name='Ao']").val(listItem.slice(listItem.indexOf("49,"), listItem.indexOf("49,") + 9));
            jQuery("input[name='Kinh']").val(listItem.slice(listItem.indexOf("51,") - 1, listItem.indexOf("51,") + 8));
            jQuery("input[name='Toc']").val(listItem.slice(listItem.indexOf("48,") - 1, listItem.indexOf("48,") + 8));
            jQuery("input[name='Thu']").val(listItem.slice(listItem.indexOf("58,") - 1, listItem.indexOf("58,") + 8));
            jQuery("input[name='Suc']").val(listItem.slice(listItem.indexOf("66,") - 1, listItem.indexOf("66,") + 8));

            if (listItem.indexOf("51,") != -1) {
 
              jQuery("#fmviKinh").html('<img width="50" height="50"
src="http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/51/' +
listItem.slice(listItem.indexOf("51,") + 3, listItem.indexOf("51,") + 8)
 + '.gif" alt="FMvi" />');
            };
            if (listItem.indexOf("66,") != -1) {
 
              jQuery("#fmviSuc").html('<img width="50" height="50"
src="http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/66/' +
listItem.slice(listItem.indexOf("66,") + 3, listItem.indexOf("66,") + 8)
 + '.gif" alt="FMvi" />');
            };
            if (listItem.indexOf("48,") != -1) {
 
              jQuery("#fmviToc").html('<img width="50" height="50"
src="http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/48/' +
listItem.slice(listItem.indexOf("48,") + 3, listItem.indexOf("48,") + 8)
 + '.gif" alt="FMvi" />');
            };
            if (listItem.indexOf("49,") != -1) {
 
              jQuery("#fmviAo").html('<img width="50" height="50"
src="http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/49/' +
listItem.slice(listItem.indexOf("49,") + 3, listItem.indexOf("49,") + 8)
 + '.gif" alt="FMvi" />');
            };
            if (listItem.indexOf("50,") != -1) {
 
              jQuery("#fmviQuan").html('<img width="50" height="50"
src="http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/50/' +
listItem.slice(listItem.indexOf("50,") + 3, listItem.indexOf("50,") + 8)
 + '.gif" alt="FMvi" />');
            };
            if (listItem.indexOf("58,") != -1) {
 
              jQuery("#fmviThu").html('<img width="50" height="50"
src="http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/58/' +
listItem.slice(listItem.indexOf("58,") + 3, listItem.indexOf("58,") + 8)
 + '.gif" alt="FMvi" />');
            };
            if (listItem.indexOf("57,") != -1) {
 
              jQuery("#fmviPhong").html('<img width="50" height="50"
src="http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/57/' +
listItem.slice(listItem.indexOf("57,") + 3, listItem.indexOf("57,") + 8)
 + '.gif" alt="FMvi" />');
            };
            if (listItem.indexOf("47,") != -1) {
 
              jQuery("#fmviCanh").html('<img width="50" height="50"
src="http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/47/' +
listItem.slice(listItem.indexOf("47,") + 3, listItem.indexOf("47,") + 8)
 + '.gif" alt="FMvi" />');
            };
            jQuery("img[src*='/,']").each(function() {
 
              jQuery(this).replaceWidth('<img width="50" height="50"
src="http://i1193.photobucket.com/albums/aa346/fmvigroup/' +
jQuery(this).parent().attr("id") + '.png" alt="FMvi" />');
            });

 
          jQuery("div#showAvatar").html('<object width="118"
height="180" type="application/x-shockwave-flash"
data="http://my.go.vn/swf/avatar2.swf" id="avatar_flash_object"
style="visibility: visible;"><param name="flashvars"
value="itempath=http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/&amp;browser=Other&amp;itemlist='
 + jQuery("input[name='Phong']").val() +
jQuery("input[name='Canh']").val() + jQuery("input[name='Quan']").val() +
 jQuery("input[name='Ao']").val() + "64,12636" +
jQuery("input[name='Kinh']").val() + jQuery("input[name='Toc']").val() +
 jQuery("input[name='Thu']").val() + jQuery("input[name='Suc']").val() +
 '"></object>');

            jQuery("div#h323-canh, #menushop span").click(function() {
              jQuery("#menushop span").css('color', 'white');
              jQuery(this).css('color', 'yellow');
              jQuery("#clickLoad").show();
              jQuery(".ItemFMvilist").load('/' + jQuery(this).attr("id"), {
                  limit: 25
              }, function() {
                  jQuery("div#h323-canh").remove();
                  jQuery("#clickLoad").fadeOut(1000);
                  jQuery("#register input[type='submit']").click(function() {
                    jQuery("#hoadon input[name='subject']").val('Hóa đơn mua hàng của ' + jQuery("#nickthanhvien9x").text());
 
                    jQuery("#hoadon
#text_editor_textarea").val('[color=black][table id=hoadonchitiet
width=100% align=center border=0][tr][td][center][i][b][color=red]' +
jQuery("#nickthanhvien9x").text() + '[/color] đã mua các[/i]
[color=#0033FF]Item[/color] [i]sau cho[/i] [color=#009900]Avatar[/color]
 [i]của
mình[/i]:[/b][/center][/td][/tr][tr][td][center][img]http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/47/'
 + jQuery("input[name=mCanh]").val() + '.gif[/img]
[img]http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/57/' +
jQuery("input[name=mPhong]").val() + '.gif[/img]
[img]http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/48/' +
jQuery("input[name=mToc]").val() + '.gif[/img]
[img]http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/51/' +
jQuery("input[name=mKinh]").val() + '.gif[/img]
[img]http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/66/' +
jQuery("input[name=mSuc]").val() + '.gif[/img]
[img]http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/49/' +
jQuery("input[name=mAo]").val() + '.gif[/img]
[img]http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/50/' +
jQuery("input[name=mQuan]").val() + '.gif[/img]
[img]http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/58/' +
jQuery("input[name=mThu]").val() +
'.gif[/img][/center][/td][/tr][/table][/color]');
                    jQuery("#layhoadon").fadeIn(3000);
                    jQuery("#muahang").Đã cấm sử dụng.();
                    jQuery("#register").Đã cấm sử dụng.();
                  });

                  if (Number(jQuery("#pointthanhvien9x").text()) <= 1000) {
 
                    jQuery("#tipchokhach").parent().html('<span
style="margin: auto; text-align: center; width: 100%;"><font
color="red"><strong>Thông
báo</strong></font>:<i> <font
face="Georgia"><font color="yellow">Bạn không có đủ <font
color="green"><strong>Points</strong></font> để mua
 Item! Vui lòng quay lại sau</font></font></i> 
<img title="hihi"
src="http://r26.imgfast.net/users/2615/25/32/47/smiles/462594.gif"
alt="hihi" longdesc="135"> </span>');
                    jQuery("#hoadon, #register tr:last td").remove();
                  };

                  jQuery(".itemGovn").click(function() {

 
                    jQuery(this).html('<img width="50" height="50"
src="http://i1193.photobucket.com/albums/aa346/fmvigroup/' +
jQuery(this).attr("id") + '.png" alt="FMvi" />');
                    jQuery("input[name=" + jQuery(this).attr('id').slice(4) + "]").val("");
                    jQuery("input[name=m" + jQuery(this).attr('id').slice(4) + "]").val("");

 
                    var paramItemD = jQuery("input[name='Phong']").val()
 + jQuery("input[name='Canh']").val() +
jQuery("input[name='Quan']").val() + jQuery("input[name='Ao']").val() +
"64,12636" + jQuery("input[name='Kinh']").val() +
jQuery("input[name='Toc']").val() + jQuery("input[name='Thu']").val() +
jQuery("input[name='Suc']").val();
                    jQuery("#profile_field_13_3").val(paramItemD);

 
                    jQuery("div#showAvatar").html('<object
width="118" height="180" type="application/x-shockwave-flash"
data="http://my.go.vn/swf/avatar2.swf" id="avatar_flash_object"
style="visibility: visible;"><param name="flashvars"
value="itempath=http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/&amp;browser=Other&amp;itemlist='
 + paramItemD + '"></object>');
                  });

                  jQuery("img[alt='Item']").click(function() {

                    jQuery("#muahang").remove();

                    jQuery("#userdata").show();

                    jQuery("form#register tr").Đã cấm sử dụng.();

                    jQuery("form#register input[type='submit']").val("Mua hàng");

                    jQuery("form#register input[type='reset']").remove();

                    jQuery("form#register tr:last").fadeIn(1500);

                    var srcItem = jQuery(this).attr('src');
                    var codeItem = srcItem.slice(srcItem.length - 9, srcItem.length - 4);
                    var typeItem = srcItem.slice(srcItem.length - 12, srcItem.length - 10);

                    if (typeItem === "51") {
                        jQuery("input[name='Kinh']").val("|51," + codeItem);
                        jQuery("input[name='mKinh']").val(codeItem);
 
                      jQuery("#fmviKinh").html('<img width="50"
height="50" src="' + jQuery(this).attr("src") + '" alt="FMvi" />');
                    };
                    if (typeItem === "66") {
                        jQuery("input[name='Suc']").val("|66," + codeItem);
                        jQuery("input[name='mSuc']").val(codeItem);
 
                      jQuery("#fmviSuc").html('<img width="50"
height="50" src="' + jQuery(this).attr("src") + '" alt="FMvi" />');
                    };
                    if (typeItem === "48") {
                        jQuery("input[name='Toc']").val("|48," + codeItem);
                        jQuery("input[name='mToc']").val(codeItem);
 
                      jQuery("#fmviToc").html('<img width="50"
height="50" src="' + jQuery(this).attr("src") + '" alt="FMvi" />');
                    };
                    if (typeItem === "49") {
                        jQuery("input[name='Ao']").val("49," + codeItem + "|");
                        jQuery("input[name='mAo']").val(codeItem);
 
                      jQuery("#fmviAo").html('<img width="50"
height="50" src="' + jQuery(this).attr("src") + '" alt="FMvi" />');
                    };
                    if (typeItem === "50") {
                        jQuery("input[name='Quan']").val("50," + codeItem + "|");
                        jQuery("input[name='mQuan']").val(codeItem);
 
                      jQuery("#fmviQuan").html('<img width="50"
height="50" src="' + jQuery(this).attr("src") + '" alt="FMvi" />');
                    };
                    if (typeItem === "58") {
                        jQuery("input[name='Thu']").val("|58," + codeItem);
                        jQuery("input[name='mThu']").val(codeItem);
 
                      jQuery("#fmviThu").html('<img width="50"
height="50" src="' + jQuery(this).attr("src") + '" alt="FMvi" />');
                    };
                    if (typeItem === "57") {
                        jQuery("input[name='Phong']").val("57," + codeItem + "|");
                        jQuery("input[name='mPhong']").val(codeItem);
 
                      jQuery("#fmviPhong").html('<img width="50"
height="50" src="' + jQuery(this).attr("src") + '" alt="FMvi" />');
                    };
                    if (typeItem === "47") {
                        jQuery("input[name='Canh']").val("47," + codeItem + "|");
                        jQuery("input[name='mCanh']").val(codeItem);
 
                      jQuery("#fmviCanh").html('<img width="50"
height="50" src="' + jQuery(this).attr("src") + '" alt="FMvi" />');
                    };

 
                    var paramItem = jQuery("input[name='Phong']").val() +
 jQuery("input[name='Canh']").val() + jQuery("input[name='Quan']").val()
 + jQuery("input[name='Ao']").val() + "64,12636" +
jQuery("input[name='Kinh']").val() + jQuery("input[name='Toc']").val() +
 jQuery("input[name='Thu']").val() + jQuery("input[name='Suc']").val();

                    jQuery("#profile_field_13_3").val(paramItem);

 
                    jQuery("div#showAvatar").html('<object
width="118" height="180" type="application/x-shockwave-flash"
data="http://my.go.vn/swf/avatar2.swf" id="avatar_flash_object"
style="visibility: visible;"><param name="flashvars"
value="itempath=http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/&amp;browser=Other&amp;itemlist='
 + paramItem + '"></object>');

                  });

              });

            });
        });
      });
  });
});
</script>

Hướng dẫn sửa code trong bước 6

ACP - Display - Pictures and Colors - Colors - CSS Stylesheet:
Code:

#hoadonchitiet{background:
 url(http://i43.servimg.com/u/f43/15/83/61/45/bgf12.gif) repeat scroll 0
 0 #000000; border: 0px solid black; border-radius: 5px 5px 5px 5px;
box-shadow: 2px 2px 3px #999999; height: auto !important; left: 5px;
margin: 10px 0 15px 5px; min-height: 40px; overflow: visible; padding:
10px; position: relative; top: 6px; width: 97%;}

Tìm đoạn code này trong bước 6:
Code:
 <input type="hidden" value="41" name="f">


 • Thay số 41 bằng số thứ tự chuyên mục trong bước 1 ( 1 vị trí ).

 • Sau khi làm xong bước 5, các bạn sẽ có 8 trang HTML, các bạn lấy số thứ tự trang và thay vào các vị trí sau trong bước 6:

  h323-canh thay số 323 bằng số thứ tự trang HTML Item cánh. Ví dụ của FMvi là [You must be registered and logged in to see this link.] thì mình sẽ thay số 323 bằng 37 ( 6 vị trí ).
  Tương tự các bạn thay:
  h324-mat-kinh thay số 324 bằng số thứ tự trang HTML Item mắt kính ( 1 vị trí ).
  h325-trang-suc thay số 325 bằng số thứ tự trang HTML Item trang sức ( 1 vị trí ).
  h326-kieu-toc thay số 326 bằng số thứ tự trang HTML Item kiểu tóc ( 1 vị trí ).
  h327-ao thay số 327 bằng số trang thứ tự HTML Item áo ( 1 vị trí ).
  h328-quan thay số 328 bằng số trang thứ tự HTML Item quần ( 1 vị trí ).
  h329-thu-cung thay số 329 bằng số thứ tự trang HTML Item thú cưng ( 1 vị trí ).
  h330-phong-nen thay số 330 bằng số thứ tự trang HTML Item phông nền ( 1 vị trí ).
 • /h24-Shop-Avatar-Anime các bạn thay số 24 bằng số thứ tự trang HTML Shop của bạn, ví dụ của FMvi là [You must be registered and logged in to see this link.] thì mình sẽ thay số 24 bằng 38 ( 2 vị trí ).
Code:

jQuery("#pointthanhvien9x").text()) <= 1000


 • Thay số 1000 bằng số point giới hạn, nếu muốn cho thành viên đổi tự do thì thay bằng số 0.
  Để trừ point bạn vào ACP - Modules - Points and reputation - Points system - Points management:
  Tìm chuyên mục Hóa đơn mua Item Avatar anime tạo ở bước 1, sửa lại thành số tiền bạn muốn trừ. Ví dụ -10, hoặc +0 nếu bạn muốn để thành viên dùng tự do.

 • #profile_field_13_3: Đây là Id của Input Text field mà các bạn tạo ở bước 2, nếu id của bạn là profile_field_13_1 thì bạn thay #profile_field_13_3 thành #profile_field_13_1 ( 3 vị trí )


------------------ o0o- Hết -o0o------------------
chinhphuc

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết