Forum

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


  • MemBer
Davil Thường
MemBer


Đây Là Trang Chủ Nhaccuatui
tuy rất dễ rip
nhưng mình cũng xin được share
các bạn về sửa lại nhé
hơi mất thời gian nhưng được cái là nghe được nhạc
Demo online : [You must be registered and logged in to see this link.]

CÒn Đây Là code? :

Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <title>Diễn Dàn - ForGame</title>

    <meta content="Diễn Dàn ForGame , Đuợc tạo bởi những người yêu Game" name="description" />
  <meta content="" name="keywords" />
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type" />
    <link rel="shortcut icon" href="http://stc.nct.nixcdn.com/static_v8/generals/favicon.ico" type="image/x-icon" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://stc.nct.nixcdn.com/static_v8/styles/screen_121219.css" />
    <script type="text/javascript">
        var GLOBAL_ROOT_URL = 'http://forgame.5forum.net/forum';
        var GLOBAL_RESOURCES_PATH = 'http://stc.nct.nixcdn.com/static_v8';     
    </script>
   
    <script type="text/javascript" src="http://stc.nct.nixcdn.com/static_v8/scripts/deploy/core.pack_120830.js"></script>
    <script type='text/javascript' src="http://stc.nct.nixcdn.com/static_v8/scripts/deploy/adv.pack_120921.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://stc.nct.nixcdn.com/static_v8/scripts/deploy/exec.pack_121219.js"></script> 
   
    <script type="text/javascript" src="http://stc.nct.nixcdn.com/static_v8/scripts/exec/check-html5.js"></script>
    <link rel="alternate" media="handheld" href="http://m.nhaccuatui.com/nghe?L=UTsCwVHtsMSp" />
   
  <link rel="canonical" href="http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=UTsCwVHtsMSp" />
  <meta content="index, follow" name="robots" />
    <link rel="image_src" href="http://img.nct.nixcdn.com/playlist/2012/11/22/UTsCwVHtsMSp_3Nxv.jpg" />
    <link rel="video_src" href="http://www.nhaccuatui.com/l/UTsCwVHtsMSp" />
    <meta name="video_width" content="300" />
    <meta name="video_height" content="400" />
    <meta name="video_type" content="application/x-shockwave-flash" />   

</head>
<body>   
   
<div class="header">
  <div class="wpage">
      <div class="toppage">
            <div class="lg2"><a href="/" title="Diễn Dàn Yêu Game "> <img src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSUjts7gVZ-V2I0l6T-rW0Xy5o0hAQbcAheuHVy-rEhKEc0T6Qp" width="100" height="55" alt="Nghe nhac MP3"/></a></div>
            <div class="form_search">
                <input value="" id="top-search-keyword" name="top-search-keyword" type="text" class="input" title="Tìm kiếm Topic" maxlength="50" autocomplete="off" onkeypress="return quickSearchKeyPress(event);" />
             
                <input class="btn_search" type="submit" value="Tìm kiếm" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Misc', 'Click', 'Search']);quickSearch();" />
                <span class="adv_search"><a href="/tim-nang-cao" title="Tìm nâng cao">Tìm nâng cao</a></span>
            </div>
            <div id="account" class="account">
              <a href="javascript:;" onclick="loginPopup('refreshLoginFromBox'); return false;" class="gift"><img src="" width="94" height="34"></a><a href="/dang_ky" title="Đăng ký">Đăng ký</a> | <a href="javascript:;" title="Đăng nhập" onclick="loginPopup('refreshLogin'); return false;">Đăng nhập</a>
            </div>
        </div>
        <div class="topmenu">
          <ul class="menu" id="global-nav">               
                <li class="item"><a href="/" title="Đặt làm trang chủ" class="home title-home" onclick="setHomePage();">MP3</a></li>
 <li class="item"><a class="title-sub" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Music category navigation', 'Click', 'Thể loại']);" href="/bai-hat/bai-hat-moi.html"></a><div class="sub" style="display: none;"><div class="list">

</div>
</div>
</li>
<li class="item"><a class="title-sub" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Relax category navigation', 'Click', 'Giải trí']);" href="http://forgame.5forum.net/forum">Vào Diễn Dàn</a><div class="sub" style="display: none;"><div class="list">               
            </ul>
          <div class="btn_listen"><a href="http://forgame.5forum.net/f91-forum" title="Thủ Thuật Forumotion">Thủ Thuật Forumotion</a>
                     
        </div>
        <h3 class="btn_upload"><a href="http://forgame.5forum.net/f45-forum" title="CLB Yêu ForGame">CLB Yêu ForGame</a></h3>
        </div>
    </div>
</div>
    <div class="mainpage">
  <div cpms_content="true" class="wpage">
      <div class="main_col">     
           
<!--Block Player --><div class="blk_player">
    <h1>ForGame Nonstop</h1><h2>  <a title="" href="/tim-kiem?q=Thanh+Th%e1%ba%a3o&b=singer" ></a></h2><p> <strong><a title="" href="/playlist/nhac-tre.html"></a></strong> <a rel="nofollow" title="" href="/ruser?u=thienk8.2k11"></a> <a title="" href="javascript:;" onclick="followMeAdd(this,'thienk8.2k11'); return false;" ><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmkn_VX8sf0_gfrkJ7f69GiD8nywV9TcybgGwuRNlro4CIHCvW2Q" alt="" width="75" height="14" border="0" class="ico_inter" /></a> </p>
    <div class="pdplayer">
        <div class="player"><div id="flash-player-holder"> <object width="300" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" id="flash-player" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param value="http://stc.nct.nixcdn.com/static_v8/flash/playerlist-nct_121010.swf" name="movie" /> <param value="high" name="quality" /> <param value="always" name="allowscriptaccess"/><param value="transparent" name="wmode" /><param value="flashid=flash-player&defaultindex=0&autostart=true&shuffle=true&file=http://www.nhaccuatui.com/api/playerList.ashx?list2=001b00170027000000360002000600370027000e00120024" name="flashvars" /><param value="true" name="allowfullscreen" /><embed src="http://stc.nct.nixcdn.com/static_v8/flash/playerlist-nct_121010.swf" width="300" height="400" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="flashid=flash-player&defaultindex=0&autostart=true&shuffle=true&file=http://www.nhaccuatui.com/api/playerList.ashx?list2=001b00170027000000360002000600370027000e00120024" id="flash-player" /></object></div> </div><div class="cnt_player"><div class="imgal"><span><img src="http://img.nct.nixcdn.com/playlist/2012/11/22/UTsCwVHtsMSp_3Nxv.jpg" border="0" alt="Thanh Thảo Nonstop (2012)" onerror="this.src='http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmkn_VX8sf0_gfrkJ7f69GiD8nywV9TcybgGwuRNlro4CIHCvW2Q'"></span><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQpINl7AkQmZ3u_RonsYq539RAlR42ACLq-NhTr-U-ZwW3NWEzfX56MLrUT" width="113" height="118" border="0" alt="Album" class="ico_album" /></div>Forum ForGame Đuợc thành lập bởi những người yêu gạme , tuy chủ yếu về Game nhưng Forum cũng hỗ trợ 1 số loại vui chơi giải trí , cũng như hướng dẫn về cách làm forum và code, và chúng tôi. đại diện cho toàn thể forum forgame mong được các bạn quan tâm và tham gia , xin trân thành cảm ơn.</div><br class="clr">
    </div>
</div>
<!--Option Player --><div class="op_song palbum">
    <div class="tag_song"><a id="copy-playlist" href="javascript:;" class="copy" title="Sao chép" key="UTsCwVHtsMSp">Sao chép</a><a id="song-share" href="javascript:;" class="share" title="Chia sẻ">Chia sẻ</a><a id="playlist-song" key="UTsCwVHtsMSp" href="javascript:;" class="song" title="Bài hát">Bài hát</a><a id="tag-like" key="UTsCwVHtsMSp" val="wowqiecxgg" href="javascript:;" onclick="likeAction();" class="like" type="5" rel="like" ><span>234 người thích</span></a><a id="bad-report" key="UTsCwVHtsMSp" href="javascript:;" class="report" title="Báo xấu" rel="3"></a><span class="numView">153,379</span><br class="clr" /></div>
    <div id="tag-option-share" class="tag_option">
        - Forum<strong>ForGame</strong> thuộc thể loại <a title="Tìm các playlist thuộc thể loại: Nhạc Trẻ" href="/playlist/nhac-tre.html">Diễn Dàn Game</a> - Tạo Bởi <a rel="nofollow" href="/ruser?u=thienk8.2k11" title="thienk8.2k11">ForGame</a><br />- Soạn: CAI tên_bài_hát gởi 8336 (3000đ) để được hướng dẫn làm nhạc chờ cho ĐTDĐ.<br />
        <div class="pdShare"><p><label> Link nhạc: </label><input id="embed_link" onclick="javascript:$('#embed_link').focus();$('#embed_link').select();" readonly="readonly" name="embed_link" class="input" type="text" value="http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=UTsCwVHtsMSp"/></p><p><label>Copy vào blog: </label><input id="embed_blog" onclick="javascript:$('#embed_blog').focus();$('#embed_blog').select();" readonly="readonly" name="embed_blog" class="input" type="text" value='<object width="300" height="400">  <param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/l/UTsCwVHtsMSp" />  <param name="quality" value="high" />  <param name="wmode" value="transparent" />  <param name="allowscriptaccess" value="always" />  <param name="flashvars" value="&autostart=false" />  <embed src="http://www.nhaccuatui.com/l/UTsCwVHtsMSp" flashvars="target=blank&autostart=false" allowscriptaccess="always" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="400"></embed></object>'></p><p><label>Copy vào diễn đàn: </label><input id="embed_forum" onclick="javascript:$('#embed_forum').focus();$('#embed_forum').select();" readonly="readonly" name="embed_forum" class="input" type="text" value="[flash]http://www.nhaccuatui.com/l/UTsCwVHtsMSp[/flash]"></p><div class="opPlay">    <input type="radio" value="1" checked id="RadioM01" name="groupTypeMusic" onclick="makePlayerEmbed(this, 'l', 'UTsCwVHtsMSp', 300, 400);"/>    <label for="RadioM01">Bình thường</label>    <input type="radio" value="2" id="RadioM02" name="groupTypeMusic" onclick="makePlayerEmbed(this, 'l', 'UTsCwVHtsMSp', 300, 400);"/>    <label for="RadioM02">Tự động play</label>    <input type="radio" value="3" id="RadioM03" name="groupTypeMusic" onclick="makePlayerEmbed(this, 'l', 'UTsCwVHtsMSp', 1, 1);"/>    <label for="RadioM03"> Nhạc nền</label></div></div>
        <div class="tag_share"><a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=UTsCwVHtsMSp" class="fb" title="Facebook" target="_blank">Facebook</a>  <a rel="nofollow" href="http://bookmarks.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=UTsCwVHtsMSp" class="yh" title="Yahoo" target="_blank">Yahoo</a><div class="gl" title="Google">    <g:plusone size="small"></g:plusone></div><br class="clr" /></div>
    </div>   
    <div id="tag-option" class="tag_option hide">
    </div>
</div>
<a href="http://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a>
tnhketnoi.5forum.net

Cool Cool

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết